Tuesday, 13 September 2011

Masalah pencemaran alam sekitar di Malaysia bertambah serius. Bincangkan punca-punca pencemaran alam sekitar di Malaysia. (PMR)


Alam merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada rakyat semua negara di dunia ini. Malangnya, hari demi hari alam mengalami pencemaran dan pemusnahan yang berterusan. Pencemaran alam sekitar menjadi isu sejagat yang kian membimbangkan masyarakat dunia.
             Perkembangan sektor perindustrian sebenarnya telah dikenal pasti sebagai punca utama
berlakunya pencemaran udara. Pembakaran bahan-bahan api seperti arang batu dan petroleum yang mengeluarkan asap tebal berwarna hitam mencemarkan udara. Fenomena ini bertambah buruk apabila
pihak pengilang tidak memasang alat penapisan pada corong-corong asap. Di samping itu, pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai oleh sektor perkilangan menyebabkan sungai-sungai di negara kita terus tercemar.
Selain itu, pencemaran alam terutamanya pencemaran udara turut berlaku kerana penggunaan kenderaan bermotor. Asap kenderaan yang mengandungi gas karbon monoksida mencemari udara semasa pembakaran diesel dan petrol. Kegiatan pembakaran yang berleluasa juga menimbulkan pencemaran alam. Pelupusan sampah-sampah mengikut kaedah pembakaran terbuka di tanah lapang menghasilkan asap
tebal dan gas beracun. Pada masa yang sama, pembakaran hutan untuk kegunaan projek-projek
pembangunan juga menimbulkan pencemaran udara yang serius.
Pencemaran alam sekitar juga disebabkan kurangnya kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat. Perbuatan anggota masyarakat membuang sampah di merata-rata tempat bukan sahaja mencacatkan
keindahan negara malah mengotorkan persekitaran kita. Masyarakat  yang membuang ribuan tan sampah sehari tanpa memikirkan jalan untuk melupuskan sampah menyebabkan kediaman kita seolah-olah dalam longgokan sampah. Keadaan seperti ini sudah tentu menimbulkan bau yang kurang menyenangkan serta mendedahkan masyarakat kepada penyakit berjangkit.
Sebagai kesimpulan, pihak berkuasa perlu mengambil tindakan undang-undang yang tegas
terhadap pihak yang melakukan pencemaran alam sekitar. Kesedaran orang ramai untuk melindungi dan memelihara alam sekitar sangat penting dalam usaha menangani masalah pencemaran alam sekitar.

No comments:

Post a Comment