Tuesday, 13 September 2011

Pelbagai pihak telah mengetengahkan pandangan yang berbeza berhubung dengan masalah penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar. Pada pendapat anda, terangkan kesan buruk pelajar sekolah menggunakan telefon bimbit (PMR)


Kini, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat negara kita termasuk dalam kalangan pelajar sekolah sudah menjadi satu keperluan semasa. Isu murid sekolah membawa dan menggunakan telefon bimbit di sekolah bukanlah isu baru. Baru-baru ini, Kementerian Pelajaran telah mengharamkan penggunaan telefon bimbit di sekolah oleh pelajar. Menurut Menteri Pelajaran, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sekolah banyak mendatangkan kesan negatif.
            Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sekolah mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini berlaku kerana pelajar-pelajar yang telalu ghairah menghantar pesanan ringkas (SMS) tidak memberikan tumpuan semasa guru sedang mengajar di dalam kelas. Keadaan ini ditambah pula
dengan adanya mod senyap dalam telefon bimbit yang pasti membolehkan pelajar melanggar peraturan sekolah tanpa disedari oleh guru. Kesukaran guru untuk mengawal disiplin pelajar di dalam bilik darjah
sudah tentu akan mengakibatkan masalah kemerosotan akademik dalam kalangan pelajar.
         Selain itu, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sekolah mengundang pelbagai masalah sosial. Hal ini demikian kerana pelajar-pelajar sering menggunakan telefon bimbit berkamera untuk
merakamkan perbuatan yang tidak senonoh. Pada masa yang sama, bahan-bahan yang tidak sewajarnya ditatap oleh pelajar sekolah disebarkan dengan lebih mudah dan cepat. Perkara ini sudah tentu akan menghalang usaha pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa generasi muda selaras dengan cabaran
Wawasan 2020.
         Daripada segi kewangan, masalah pelajar sekolah menggunakan telefon bimbit membebankan ibu bapa. Dalam hal ini golongan ibu bapa yang berpendapatan rendah amat  merasai beban apabila anak-anak mendesak ibu bapa membelikan mereka telefon bimbit. Lebih-lebih lagi, fenomena pembaziran wang berlaku apabila kebanyakan remaja suka menukar telefon bimbit  mereka mengikut kecanggihan dan
peredaran zaman. Di samping itu, tempoh percakapan yang panjang kerana berbual-bual kosong dengan rakan sudah pasti menggandakan bil telefon setiap bulan dan seterusnya meningkatkan beban ibu bapa lagi.
         Sebagai kesimpulan, penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sekolah lebih banyak
mendatangkan implikasi buruk. Justeru, dalam usaha manangani isu ini ibu bapa harus memberikan
kerjasama padu kepada pihak sekolah.

No comments:

Post a Comment